varjag_2007 (varjag_2007) wrote,
varjag_2007
varjag_2007

Акт 30 июня 1941 года

Сегодня - важная дата в истории украинской коллаборации - годовщина провозглашения т.е. независимости Украины во Львове, "Акт 30 июня 1941 года", а если точно - декрет про созыв "Краевого Правления Западных Областей Украины до времени создания Центральных областей в Киеве".
Напомню также в каком антураже принимался этот акт:


Провозглашение Акта независимости Украины в июле 1941 года в Тернополе
(слева портрет Бандеры, в центре Гитлера, справа - Коновальца).


Напоммню, как єто происходило - воспоминания об этом «выдающемся» событии оставил один из известных деятелей националистического движения Кость Панькивский — он в «правительстве» Стецько занимал пост заместителя министра внутренних дел. Тогда же был назначен генеральным секретарем возглавляемой митрополитом Шептицким «Української національної ради» (УНР), а в 1942 г. стал заместителем председателя Украинского центрального комитета (УЦК) В. Кубийовича.

«Я довідався про те, що вже раненько 30/6 під собор св. Юра прийшов з першими німецькими частинами відділ українських добровольців-націоналістів під проводом Романа Шухевича і о. д-ра Івана Гриньоха так званий легіон «Нахтігаль». Тільки маленька блакитно-жовта стяжечка на ремені відрізняла їх від німецьких вояків. Митрополит Шептицький, якого вони відвідали, вислухавши о. Гриньоха, якого знав як свого вихованця й кандидата на професора теології, благословив вояків і дав благословення також і для майбутнього українського уряду... В палаті митрополита поселився знаний у Львові професор історії Східної Європи університету в Кенігсберзі, галицький німець кол. сотник Галицької армії — в той час гавптман у відділі військової контррозвідки — д-р Ганс Кох. Разом із Кохом гостем митрополичої палати був його співробітник д-р Р. Фель, знавець польських і українських справ, якого ми тоді не знали...

...Около полудня прибули до Львова вже також перші представники ОУН в цивільному убранні: Ярослав Стецько, Євген Врецьона, Ярослав Старух і інші. Вони приїхали на автах вермахту та, зв'язавшися із своїми людьми в місті, скликали на вечір громадські збори до будинку товариства «Просвіта» на Ринку...

...Ті табори, які пізніше названо «Національними зборами», викликали різні коментарі. Учасники критикували їх невідповідну обстановку — невеликі, темні кімнати, в яких блимали свічки; непідготування зборів — запрошені не знали, що має бути предметом наради; незрозумілий тоді загаловий поспіх, нервовий настрій. Участь громадянства не була велика, бо людей скликано пізно, та й вечірня пора не сприяла, тому що дозволено було ходити тільки до дев'ятої години. Все ж таки було около сотні присутніх...

...Та передовсім у всіх учасників зборів, з якими я зустрічався, ті збори викликали розчарування і занепокоєння. Від передового представника ОУН, який прийшов до Львова разом з німецьким військом, проголосив «державність» та подав до відома іменування себе «головою правління», громада чекала свого роду громадського звіту про те, що зробила організація для справи за час довгих двох років, коли край мусів мовчати, та як вона розуміє своє завдання. Люди хотіли хоч приблизно знати, що несуть Україні і організація, і німці — яку конструктивну програму та який плян конструктивного домовлення має з німцями керівництво організації. Про ці справи на зборах не було мови. Дешева революційна агітка була змістом промови голови всіх дальших прибулих до Львова промовців з проводу ОУН...

...На закінчення промовив присутній весь час на зборах гавптман д-р Ганс Кох. Його промова прозвучала дисонансом. Формою — зокрема, в порівнянні з блідою мовою Стецька — вона була гарна, та за змістом своїм — хоч мала моменти українсько-патріотичні і навіть нотки вроді: «Маєте тепер Україну!» — зробила дуже прикре враження. Кох привітав присутніх із визволенням та візвав «до праці й співпраці з німецькою армією». Більш неприємно вражала своїм повчальним тоном та частина промови, що особливо не гармонізувала із виступом Стецька. Кох говорив про те, «що війна не закінчена і з усякими політичними плянами треба чекати на вирішення фюрера!» (Панківський К. Від держави до комітету. Нью-Йорк — Торонто, 1957, с. 34).

Касательно того, было ли известно немцам заранее о тексте “акта”, или он явился “полной неожиданностью” для них, как в этом нас уверяют националистические деятели в своих «мемуарах», и профессиональные украинские  историки на страницах “академических изданий” и ”сборников документов”[80]?

Приведем в этой связи всего лишь один красноречивый факт. Один из немецких диверсантов, выпускник школы абвера в Бранденбурге, заброшенный в СССР накануне войны в составе группы из 25 агентов, украинский националист Ю. Стельмащук (шпионская кличка – “IV Норд”) дал показания, согласно которым он вместе с другими диверсантами, получив непосредственно в районе переправы на советскую сторону взрывчатые материалы, должен был перейти границу и пробраться во Львов. Оттуда поездом выехать на станцию Сарны, на Ровенщине, и ждать начала войны. В первый же день войны, с началом темноты, диверсанты должны были подорвать как можно больше железнодорожных стрелок на этом узле. Дождавшись прихода немцев, Стельмащук должден был явиться в штаб ближайшего соединения, отрекомендоваться офицеру абвера и подробно доложить ему о выполненном диверсионном задании. После этого агенты-подрывники могли действовать согласно заданиям, которые они получили с санкции абвера от своих националистических вожаков.[81]

 moukhtar пишет в "Акт 30 июня 1941 года" и миф об "антинацизме" бандеровцев - часть 7:
Казалось бы рядовое задание, которые агенты абвера получали тысячами. Однако, задание этой группы националистов было весьма симптоматичным – агенты-подрывники должны были немедленно размножить массовым тиражом и распространить среди населения так называемый “акт” о провозглашении “самостийной украинской соборной державы”. Его текст они получили на конспиративной квартире германской разведки в Кракове в ночь на 14 июня 1941 г., за восемь дней до начала войны.[82] В свете утверждений бандеровцев о том, что “акт” явился «полной неожиданностью” для немцев, только один этот факт не оставляет камня на камне от бандеровской фальсификации.

Абвер был прекрасно осведомлен о подготовке “акта“ бандеровскими главарями. Эту информацию руководители германской военной разведки черпали из регулярных донесений своих осведомителей в националистических организациях. Здесь мы опять обращаем внимание читателей на тщательность подготовки агентуры абвера. Ни одна посторонняя деталь не оставлялась кураторами националистов без внимания, тем более наличие посторонних пропагандистских материалов при агентах, забрасываемых на территорию противника. «Использовались только агенты в совершенстве владеющие местным языком, - пишет Пауль Леверкюн, – чья внешность не вызывала малейших подозрений. Они снабжались соответствующей одеждой, причем внимание обращалось не только на внешний вид: нижнее белье, обувь, спички, сигареты, -  все должно было быть достоверным, даже пуговицы западного происхождения могли представлять опасность для агента. Сложнейшей задачей  было обеспечение агентов соответствующими документами...»[83] 

Львовская резня и участие в ней националистов

Известный немецкий истории Хеер назвал львовский погром июня- июля 1941 г. «прелюдией к Холокосту». Более подробно – здесь (http://labas.livejournal.com/837209.html). Намек на люмпенов – не случаен, на них националсты и списывают погром.


            Одним из первых распоряжений марионеточного «самостийного правительства» Стецька стало учреждение «украинской милиции». В городе начались масштабные акции по уничтожению евреев и польской интеллигенции по заранее составленным «черным спискам», которые были заранее подготовлены оуновской агентурой абвера, СД и гестапо[84]. Эти списки развешивались на стенах домов[85]. Поводом к ним послужило обнаружение в львовских тюрьмах тел заключенных, расстрелянных перед отступлением советских войск. Вина за эти расстрелы была возложена на евреев, аресты которых «украинской милицией” начались немедленно. Часть арестованных евреев была пригнана в тюрьмы, где их заставляли хоронить тела расстрелянных[86].

Масштабные антиеврейские погромы и ликвидация видных деятелей польской интеллигенции начались еще до прихода специальных подразделений айнзатцгрупп. Об этом пишут многие западные исследователи как об установленном факте.

А. Даллин указывает, что «... немцам стало очевидным, что сторонники Бандеры, включая тех, что служили в полку «Нахтигаль» проявляли значительную инициативу в проведении чисток и погромов»[87].

Известный британский исследователь трагедии уничтожения европейских евреев нацистами Дж. Рейтлингер отмечает в этой связи роль специальных коммандос РСХА Гейдриха, т. е. «айнзатцгрупп», которые прибыли во Львов одним из первых. Их главной задачей была организация антиеврейского погрома, который был осуществлен 2 июля. Фотографии тел, найденных в тюрьмах Львова вывешивались в окнах магазинов, а сам погром позднее был представлен как «акция Петлюра», т.е. месть за убийство этого националистического деятеля еврейским активистом в 1926 году. Сопровождали айнзатцгруппу ряд членов мельниковского берлинского комитета. По свидетельствам очевидцев, «украинские патриоты» в желто-голубых нарукавных повязках приняли активное частие в погромах[88].

Свидетель-очевидец зверств гитлеровцев и вспомогательной «украинской милиции» во Львове, который после войны стал одним из наиболее авторитетных исследователей геноцида евреев, в том числе и на Украине, Филип Фридман также упоминает «акцию Петлюра», осуществленную украинской националистической «милицией» под контролем немцев 25-27 июля 1941 г.[89].

Дж. Армcтронг также подчеркивает тот факт, что львовскую айнзатцгруппу сопровождали несколько украинцев в качестве переводчиков или «политических репортеров». Среди сопровождаших айнзатцгруппу был известный мельниковец, некто Чучкевич[90].

А. Дюков уточняет, что это была передовая часть зондеркоманды 4Б под командованием штурмбанфюрера СС Гюнтера Хеермана. Эта зондеркоманда входила в состав айнзатцгруппы «Б»; ее задачей было уничтожение противников нацистов, в том числе — евреев. Поскольку антиеврейские акции во Львове оказались развернуты украинскими националистами еще до прибытия в город служащих айнзатццгруппы, начальнику айнзатццгруппы бригаденфюреру СС Отто Рашу осталось лишь придать этим акциям более массовый порядок. Служащие айнзатццгруппы включились в расстрелы евреев; кроме того, по некоторым предположениям, они в пропагандистских целях уродовали тела расстрелянных заключенных львовских тюрем.За “жертвы большевиков” также выдавались убитые накануне “украинской милицией” евреи. Таким образом, антиеврейские и антисоветские настроения в городе получили дополнительную подпитку[91]. Ф. Фридман, в частности, указывает на лживость и подстрекательский характер предлога об «ответственности» евреев за «доносы» в НКВД на боевиков националистического подполья. Эта дезинформация распространялась не только устно, но и была широко распропагандирована украинскими националистическими газетами в Западной Украине и Германии. Гауптштурмфюрер СС Ганс Иоахим, тесно сотрудничавший с германским комендантом Львова, в интервью украинской националистической газете «Краківські вісті» 6 июля 1941 года, которое через несколько дней перепечатали в Германии газеты «Українська дійсність»  и «Українский вісник» 15 и 16 июля 1941 г., утверждал, что евреи несут «большую часть ответственности» за расстрелы антисоветских активистов советскими органами безопасности, поскольку они «донесли» в НКВД на подозреваемых украинцев.[92] Фридман также подчеркивает, что среди расстрелянных политических заключенных перед отходом советских войск были евреи - члены сионистких организаций, Бунда, а также еврейских молодежных организаций. Гитлеровская пропаганда всячески замалчивала этот факт.[93]

В этой связи заслуживает внимания рассмотрение вопроса о личной ответственности Р. Шухевича и бойцов батальона «Нахтигаль» за убийства евреев. Несмотря на то, что у людей из «Нахтигаля» были личные мотивы расправы над евреями, у батальона были другие задачи – охрана совместно с немцами радиостанции, поддержка «провозглашения» «акта» и др. С другой стороны, основная задача уничтожения евреев и других «нежелательных элементов» возлагалась на украинскую вспомогательную полицию, которая была придана айнзатцгруппам для осуществления экзекуций. Тем не менее, из состава батальона были выделены небольшие группы, в задачу которых входила “точечная” ликвидация людей, занесенных в составленные в соответствии с инструкцией ОУН от мая 1941 года  «черные списки”, включая видных деятелей польской интеллигенции.[94] 7 июля 1941 г. батальон был выведен из Львова в направлении Проскурова и не принимал участия в последующих массовых казнях.

Всего по данным публикации музея Яд Вашем в Израиле, автором которой является Ицхак Арад (Рудницкий), с 30 июня по 3 июля 1941 года украинскими фашистами  было уничтожено более 4000 евреев Львова.[95] В секретном докладе в штаб-квартире СД от 16 июля 1941 г. называлась вдвое большее число - 7000.[96][80] См. ссылки 4-5 и 11 выше.

[81] В. Чередниченко. Анатомия предательства. - К., 1983, с. 94-95. Автор ссылается на Партархив Института истории партии при ЦК Компартии Украины (сейчас - Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО України), ф. I, оп. 9а, спр. 243, арк. 32. Этот документ - еще одно документальное подтверждение существовавшей договоренности между абвером и бандеровцами – выполнение диверсионных заданий как условие на проведение политической деятельности (см. выше).

[82] Там же, арк. 29.

[83] См. Leverkuehn, op. cit., p. 157.

[84] См. В. Чередниченко. Анатомия предательства. – К., 1983, с. 101.

[85] См. Littman, p. 26, 33 (С. Литтман ссылается на источник: Ainsztein, Reuben. Jewish Resistance in Nazi Occupied Europe. - London: Paul Elek Publishers, 1964, p. 252).

[86] См. Дюков А., ук. Соч., с. 65-66.

[87] Dallin, op. cit., p. 119. Даллин ошибочно именует «Нахтигаль» «полком», в действительности это был батальон. В качестве обоснования тезиса о причастности членов «Нахтигаля» к антиеврейским погромам, он ссылается на следующие источники: W. Diewerge, ed., Deutsche Soldaten sehen die Sowjetunion. Berlin: Limpert, 1941, p. 45; неопубликованные доклады айнзатцгрупп от 16 июля, 9 и 28 августа, а также статью Петра Ярового “К десятой годовщине великой провокации” - Социалистический вестник (Нью-Йорк, xxxi (1951), с. 138-149.

[88] Reitlinger, op. cit., p.166-167. В подверждение Дж. Рейтлингер ссылается на следующие документы Нюрбергского трибунала:  процесс IX (“Айнзатцгруппы”), документы NO 2651 и 3876-PS.

[89] Friedman, Philip. Roads to Extinction: Essays on the Holocaust. Ed by Ada June Friedman. -  New York: Jewish Publication Society of America, 1980, p.186. Как пишет Ф. Фридман, «Операция Петлюра» осуществлялась националистами не только в Львове, но и других городах Украины, где по заранее составленным спискам ими производились аресты представителей еврейской интеллигенции. После арестов они исчезли бесследно (Ibid. p. 201). В некоторых населенных пунктах активисты националистических организаций даже создавали без санкции немцев, по своей инициативе, местные «концентрационные лагеря» для евреев. Так в селе Шубков под Ровно националисты устроили свой лагерь, где подвергали пыткам и истязаниям около сотни евреев. Это вызвало раздражение немцев, которые прикрыли этот «лагерь» (Ibid., p. 200). Это делалось отнюдь не из гуманитарных соображений – немцы методически осуществляли грандиозный план истребления евреев с помощью специальных айнзатцгрупп и такого рода «местные инициативы» мешали осуществлению их планов.

[90] Armstrong, op. cit., p. 83.

[91] См. Дюков, ук. Соч., с. 65-66.
[92] Friedman, Philip. Roads to Extinction, p. 186.

[93] Ibidem.
[94] См. Дюков, ук. Соч., с. 70-72.

[95] Arad, Yitzhak. The Holocaust of Soviet Jewry in the Occupied Territories of the Soviet Union. – Yad Vashem, undated, p. 13. И. Арад ссылается на следующие источники: Encyclopaedia of Jewish Communities. Poland, vol. II: Galicia, Jerusalem, 1980, p. 86; The Einsatzgruppen Reports: Selections from the dispatches of the Nazi death squad’s campaign against the Jews in occuied territories of the Soviet Union, July 1941 – January 1943. /Ed. By Y. Arad, S. Krakowski and S. Spector. - New York: Holocaust library, 1989, p. 30-31 (далее - The Einsatzgruppen Reports). Ицхак Рудницкий родился в селе Свечаны в Литве в 1926 году. В юности участвовал в молодежном сионистском движении «Ха Ноар Ха Циони». Во время войны с 1942 по 1944 год был активным участником подполья в еврейском гетто. В феврале 1943 г, присоединился к советским партизанам вильнюского батальона «бригады Маркова». Подпольная кличка И. Рудницкого – «Толя». В составе партизанского отряда воевал с гитлеровцами и их пособниками до конца войны, выполняя подпольные задания в вильнюсском гетто. В 1945 году иммигрировал в Палестину и принял имя Арад. Впоследствии дослужился до звания бригадного генерала в израильской армии.  После отставки из армии в 1972 г, преподавал в университете Тель-Авива. Его специализация – холокост евреев на территории Советского Союза. Д-р И. Арад в течение 21 года являлся председателем совета директоров музея холокоста в Яд Вашем с 1972 по 1993 гг. Он продолжает сотрудничать с музеем в качестве консультанта. С 2007 г. правительство Литвы требует его выдачи якобы для допроса в связи с «преступлениями» советских партизан против гражданского населения Литвы.

[96] Friedman, Philip. Roads to Extinction, p. 248.Tags: бандера, великая отечественная, львов, национализм, оун, фашизм
Subscribe

promo varjag_2007 september 14, 2015 14:01 71
Buy for 300 tokens
Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности знакомым и незнакомым френдам,…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 13 comments