varjag_2007 (varjag_2007) wrote,
varjag_2007
varjag_2007

Тихо шифером шурша про нового БОЖЬЕГО избранника...

Оригинал взят у goutsoullac в Наша влада буде страшною ;)
ПОЯСНЕННЯ чергового інтернетзаступника Голови УНРуху капітана\капелана УПА Петра Опришка))))

Борис ГОЛОДЮК отримав 1995році звання генерала УПА
згідно рішення Бога І БОЖИХ обранців з роду БАНДЕРИ\ШУХЕВИЧА\ШЕВЧЕНКА\ФРАНКА\ДОВБУША \Сірка та інших патріотичних сімей тайно об"єднаних в УКРАІНСЬКУ Головну Визвольну Раду.

До того від 1973 року він був в ріднім селі ЗАГВІЗДЯ між ПАРТИЗАНСЬКИМ лісом та Франківськом на могилі героів УПА \ серед них його бабусі МАРІЇ, троюрідноі сестри БАНДЕРИ І СПЕЦЗВЯЗКОВОІ ОУН\УПА "ВИШНІ" ТАЙНО заприсяжений В ОУН як 10річний СОКОЛИК УПА НА ПСЕВДО "Пролісок"( козацький вихованець офіцерів ОУН \ УПА ) В 1979р Голодюк під псевдом "ФАВОРИТ" заприсяжений після 6 років вишколу у ТАЙНІЙ МЕРЕЖІ УПА \ОУН ГАЛИЧИНИ у члени ОУН\ воіни УПА +В 1983р ГОЛОДЮК заприсяжений як офіцер УПА під псевдом "ПРОМІНЬ"ЗАКІНЧИВШИ таіні Інститут офіцерів ТА ГЕНЕРАЛЬНУ Академію УПА отримавши через роки чергові звання та бойові ордени ХРЕСТІВ ЗАСЛУГ УПА а також пройшовши команд іспити АРБ+ Звичайноі\ ЗАЛІЗНОІ\МІДНОІ\БРОНЗОВОІ \Срібноі СІЧІ УПА.

Через 16років героічноі служби воіном УПА Борис Борисович був посвячений за БОЖИМ наказом і рішенням тайного ГЕНЕРАЛА\Гетьмана УПА Святослава Чупринки та УГВРади на псевдо"ДНІСТЕР" та отримав звання ГЕНЕРАЛаОТАМАНА УПА,.потім Генерал \хорунжого і в 2008році Генерал полковника\капелана УПА\УГВР з правом ПЕРШОГО ЯВНОГО сучасного Головного КОМАНДИРА УПА який єдиний має право ГОВОРИТИ ПОЗИЦІЮ УГВР від тайного генерал \Гетьмана УПА Святослава Чупринки ! ЗВАННЯ всіх офіцерів\козаків УПА.

Щомісяця в 20 числах підтверджує СОБОР\Збір УГВР після тайних з"яв і згоди на це самого Христа БОГА та Богородиці, що можна запитати БОЖУ МАТІР через візіонерів в ДЖУБЛИКУ\ГАЛИЧІ\ Зарваниці!

ПРО те, що Борис ГОЛОДЮК є генералом УПА він заявив по радіо й телебаченню ще 1998року, коли зайняв 2місце на виборах у ВРУ внаслідок фальсифікацій програвши іх генпрокурору ЛИТВАКУ!

ФАКТ Ухвали УГВР про визнання Бориса ГОЛОДЮКА генералом УПА заборонив ВСІМ ВЕТЕРАНАМ УПА оспорювати покійний в 1998\2007р генерал \хорунжий УПА Василь КУК \ЛЕМІШ, а також це визнають справжні вояки \тайні козаки й офіцери УПА та ветерани повстанці, якими керує ПОЧЕСНИЙ СОТНИК УПА \МТ"СОКІЛ+" Іван БАТІГ\ Микола ТИМОФІІВ ! Інформація про те що УГВР визнає ГоЛОДЮКА своім явним ГОЛОВОЮ й генералом УПА була в газетах УПА "ПОКЛИК " від 1998року а в тайних номерних листівках мережі воінів УПА\ОУН від 1995року

http://www.youtube.com/watch?v=oZY1kfVubUAСЛАВА УКРАІНІ ))


Глубоко выдохнув, делаю машинный перевод:

Пояснения очередного интернет заместителя Председателя УНРуха капитана \ капеллана УПА Петра Опришка))))

Борис Голодюк получил 1995 году звание генерала УПА по решению Бога и Божиих избранников из рода Бандеры \ Шухевича \ ШЕВЧЕНКО \ ФРАНКО \ Довбуша \ Сера и других патриотических семей тайно об "объединенных в Украинский Главный Освободительный Совет.

До этого  с 1973 года он был в родном селе Загвиздя между партизанскими лесом и Франкивськом на могиле героев УПА \ среди них его бабушки Марии, троюроднои сестры Бандеры и СПЕЦЗВЯЗКОВОИ ОУН \ УПА "ВИШНИ" Тайна клятвенном союзе В ОУН как 10летнюю СОКОЛИК УПА по кличке " Пролисок "(казацкий воспитанник офицеров ОУН \ УПА) В 1979 Голодюк под псевдонимом" ФАВОРИТ "клятвенном союзе после 6 лет подготовки в тайне СЕТИ УПА \ ОУН ГАЛИЧИНЫ в члены ОУН \ воина УПА + В 1983 Голодюк клятвенном союзе как офицер УПА под псевдонимом" ЛУЧ "Закончив др. Институт офицеров и Генеральную Академию УПА получив спустя годы очередные звания и боевые ордена Крестом Заслуги УПА а также пройдя команд экзамены АРБ + обычно является \ ЗАЛИЗНОИ \ МИДНОИ \ БРОНЗОВОИ \ Срибнои СЕЧИ УПА.

Через 16 лет героичнои службы воина УПА Борис Борисович был посвящен по  БОЖЬЕМУ приказу и решению тайного ГЕНЕРАЛА \ Гетьмана УПА Святослава Чупринки и УГОСовету псевдо "Днестр" и получил звание ГЕНЕРАЛа ОТАМАНА УПА,. Затем Генерал \ хорунжего и в 2008роци Генерал полковника \ капеллана УПА \ УГВР с правом ПЕРВОГО явного современного Главного Командира УПА который единственный имеет право ГОВОРИТЬ ПОЗИЦИЮ УГВР от тайного генерал \ Гетьмана УПА Святослава Чупринки! ЗВАНИЕ всех офицеров \ казаков УПА.

Ежемесячно в 20 числах подтверждает СОБОР \ Сбор УГВР после тайных яв и согласия самого Христа Бога и Богородицы, о чем  можно спросить Божию Матерь через визионеров в Джублик \ ГАЛИЧ \ Зарванице!

О том, что Борис Голодюк является генералом УПА он заявил по радио и телевидению еще 1998, когда занял 2 место на выборах в ВРУ результате фальсификаций проиграв их генпрокурору ЛИТВАКУ!

ФАКТ Постановления УГВР о признании Бориса Голодюк генералом УПА запретил ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ УПА оспаривать покойный в 1998 \ 2007 генерал \ хорунжий УПА Василий Кук \ Лемех, а также это признают настоящие воины \ тайне казаки и офицеры УПА и ветераны повстанцы, которыми руководит Почетный СОТНИК УПА \ МТ "СОКОЛ +" Иван КНУТ \ Николай Тимофей! Информация о том, что УГВР признает Голодюк Своим явным ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ и генералом УПА была в газетах УПА "ЗОВ" от 1998 а в тайных намерениях листовках сети воина УПА \ ОУН от 1995


Tags: дебилизация, з дуба впалы, палата № 6
Subscribe

promo varjag_2007 september 14, 2015 14:01 71
Buy for 300 tokens
Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности знакомым и незнакомым френдам,…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 28 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →