June 11th, 2009

Аватар ПОБЕДА

Бедные наши дети!


berdychevsky пишет
Для любителей этого дела: МОН ліквідовує розрив між історичною наукою та шкільним підручником

Міністерство освіти і науки України розробило і затвердило зміни до програми з історії України та всесвітньої історії для учнів 5-12 класів.


http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2009_1/09_06/7

Зміни спрямовані на подолання розриву між змістом підручника та найновішими напрацюваннями вітчизняної історіографії. (Вятрович?) Особливо це стосується історії найближчого до нас ХХ століття, яка протягом тривалого часу містила найбільше так званих "білих плям" (это понятно). Сьогодні, завдяки відкриттю раніше недоступних фондів архівів, інтенсифікації досліджень, зокрема через залучення до роботи нової генерації істориків, встановлено багато невідомих досі фактів та подій. (слава доблесной когорте специсториков СБУ!).

Значно ширше в новій шкільній програмі відображені історія становлення та розвитку українського визвольного руху, боротьба з ним тоталітарних режимів. Діти докладніше знатимуть про злочин геноциду проти нашого народу - Голодомор 1932-1933 років, масові репресії комуністичної влади 20-50-х років минулого століття, боротьбу Організації українських націоналістів та Української повстанської армії, протистояння дисидентського руху з тоталітарним режимом. Відтак, відновлення незалежності 24 серпня 1991 року стає зрозумілим як закономірний результат багатовікової боротьби українців за свободу. Нова програма допоможе учням чіткіше розібратися у подіях минулого, й можливо, краще зрозуміти проблеми українського сьогодення.

Міністерство реалізує принцип державно-громадського управління освітою і нова програма творилася на цих засадах. Четвертого грудня 2008 р. під головуванням міністра Івана Вакарчука відбулася Всеукраїнська нарада вчителів та викладачів історії на тему: "Проблеми змісту сучасної історичної освіти та шляхи їх вирішення", в якій близько трьохсот фахівців відкрито обговорювали питання українського підручникотворення, переваги та недоліки чинних програм. У результаті було прийнято рішення про внесення змін до програм і створено відповідну робочу групу. Участь у ній, окрім учителів та методистів, брали викладачі вищої школи та провідні українські науковці. 26 лютого 2009 року Колегія МОН розглянула та затвердила нову редакцію програм, яку було розміщено на офіційному сайті МОН. П'ятого травня 2009 року МОН видано наказ про введення в дію програми з історії України та всесвітньої історії для учнів 5-12 класів (нова редакція).

Як відомо, міністр Іван Вакарчук значну увагу приділяє поліпшенню змісту викладання навчальних дисциплін. Зокрема, проведено наради, розроблено і прийнято відповідні плани дій з низки предметів. Серед них - поліпшення вивчення української мови в середній школі та української мови (за професійним спрямуванням) у вищій школі. Також уперше за півстоліття Міністерство освіти і науки з ініціативи міністра Івана Вакарчука розпочало широкомасштабну реформу фізико-математичної освіти, від успіху якої залежатиме майбутня якість життя кожного(ї) українця(ки), конкурентоспроможність та національна безпека країни (броунівське блукання?). Міністерство вдосконалює зміст природничої освіти: хімії, біології, географії і розробило план поліпшення естетичного та патріотичного виховання школярів. Нещодавно на Всеукраїнській нараді "Сучасний стан термінознавства в Україні та шляхи розроблення стандартів наукової термінології" створено робочу групу, яка визначатиме нормативну фахову термінологію у підручниках, посібниках та фахових виданнях.

Про широкомасштабну фізико-математичну реформу уперше за півстоліття мне особенно понравилось (слезу смахнул).

Бедные наши дети...


отпечатано постоксероксомОригинал поста


ПЕРЕВОД:

Изменения направлены на преодоление разрыва между содержанием учебника и новейшими наработками отечественной историографии. (Вятрович?) Особенно это касается истории ближайшего к нам ХХ века, которая в течение длительного времени содержала больше всего так называемых "белых пятен" (это понятно). Сегодня, благодаря открытию ранее недоступных фондов архивов, интенсификации исследований, в частности через привлечение к работе новой генерации историков, установлено много неизвестных до сих пор фактов и событий. (слава доблесной когорте специсториков СБУ!).
Collapse )
promo varjag_2007 september 14, 2015 14:01 71
Buy for 300 tokens
Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности знакомым и незнакомым френдам,…
Аватар ПОБЕДА

Больше СБУ и спецназу делать нечего?Сотрудники спецподразделений Службы безопасности Украины (СБУ) установили на горе Ильяс-Кая государственный украинский флаг площадью 57 квадратных метров. Об этом сообщает издание Корреспондент.net в среду, 10 июня.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, таким образом СБУ присоединилась к всеукраинской общественной акции "Величие украинского флага".

Горный массив Ильяс-Кая расположен на побережье бухты Ласпи, мимо проходит трасса "Севастополь-Ялта".

На сайте СБУ говорится, что акция "Величие украинского флага" ранее стартовала в Севастополе, пройдет во всех городах Украины и завершится 28 июня 2009 года в Луганске в День конституции Украины. Также указывается на то, что акция носит патриотический и просветительский характер.
Аватар ПОБЕДА

Наконец!

 

Виктор Черномырдин уволен с должности Посла РФ в Украине

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ своим указом уволил Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте Д.МЕДВЕДЕВА.

Этим же указом В.ЧЕРНОМЫРДИН назначен советником Президента РФ, на него возложены обязанности специального представителя Президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами - участниками участниками Содружества Независимых Государств.

Аватар ПОБЕДА

Украина или национализм: останется только один

Многие на Украине и за ее пределами удивляются и не могут понять, почему любое решение, которое принимает сегодня псевдоукраинская власть, ведет к разрушению существующей украинской государственности. Вместо того, чтобы, получив в руки цветущее государство с развитой промышленностью, сельским хозяйством, с культурой, которой аплодировали в разных странах и континентах, с высокообразованным населением, славной историей и уважением мирового сообщества, националисты с последовательностью, достойной лучшего применения, начали разрушать это , НЕ ИХ государство. Истоки, как я уже не раз говорила, следует искать в идеологии украинского национализма, рожденного, как указывал один из его основоположников, из «демонизма идей Донцова» и неудовлетворенности и комплексах основателей. Ярким примером может служить работа одного из основателей ОУН и создателя Конституции ОУН инженера Н. Сциборского «НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ», написанной в июне 1930 года для конференции ОУН в Праге. Представляю очень показательный отрывок из этого реферата. Суть украинского национализма можно изложить просто, - останется, как в «Горце», кто-то один: или Украина, или же революционный национализм, который после поглощения или разрушения Украины, как паразит, будет стремиться найти новую жертву для продолжения своего существования.Collapse )Выйдя из глубины веков с деформированной волей, мутными душами без собственных желаний — не смогли мы получить себе жизни и в тот недавний решающий момент, когда все народы, что успели наполнить свое содержание абсолютом своего собственного хочу — этим жизнь свою спасли. Лишь сорокамиллионный великан**** после нескольких лихорадочных конвульсий остался валяться в порохе рабства и немочи.

 

И так, как перед тем в истории, причиной проигрыша были не так несоответствующие реальным обстоятельства, как наша раздвоенная, половинчатая душа хама-мятежника, который не хотел превратиться в господина... И так как раньше, последствия проиграша не создали содействующей основы для дальнейших позитивних решений и переоценки ценностей. Противно — они еще более загноили и заострили болезнь***** национального организма, который характеризуется нехваткой хотения, нежеланием к творческому чину, а главное — параличом воли и духа нации и ее провода. Потому что собственно в деформации и надломленности нашего духа, а не в каких-либо других причинах, следует искать источник того кризиса, какая наполняет наш национальный организм. Паралич духа творит те ориентации на исторических врагов, проявления оппортунизма и тенденции постоянно менять собственное содержание и интерес за миску чужой «чечевицы», гадкий привкус которой силой приправляется формулами «реальных достижений» или «самостоятельности без соборности» или «политического расчета». История повторяется...

Эта перманентная в истории и действительности болезнь духовно-идейного естества и содержания нации — и является главной и основной причиной появления украинского национализма. Следовательно, не противоположные программные концепции и тактика сами по себе, но знак времени, которое переходит под лозунгом борьбы за душу нации, — является колыбелью национализма. Его рождения сопровождали не обиды победного продвижения нации, не фанфары побед, не радость действительности. Появился он не для продолжения освященных возрастами и созданных сборными усилиями поколений традиций. Наоборот — его духовым отцом было отчаяние и протест, молоком усиления жгучее чувство оскорбленного и изуродованного национального достоинства, а условиями воспитания - поиски безотцовщины...

Он появился, как фактор противопоставления традициям прошлого и современного, как и творческая сила, которой суждено свалить прежних божков и на освобожденное место построить новые ценности духа, морали, воли и веры. Украинский национализм является творческим движением отрицания прошлого, против которого выступает он в роли нигилиста и реформатора. Другим путем он свою миссию не завершит...

Следует понять, что закрепление национализма, возможно за счет смерти старого. А то старое, помимо своего обессиливания и обветшания никогда добровольно на свою смерть не пойдет. Будет бороться до конца. То обстоятельство в практике, к сожалению лучше понимают и чувствуют сами противники национализма, чем националисты. И тем собственно нужно объяснять себе появление единого фронта, против которого стоит национализм. Фронту, который начинаясь на исторических врагах украинской нации, включает в себя и ту часть старого идейного и политического мира украинского, смерти которого ждет национализм.

Идет борьба за ДУШУ, ВЕРУ и ИДЕАЛЫ, а эта борьба никогда не может быть половинчатой, компромиссной, рассчитанной в ее внутренних интенциях на добровольное согласие тех, которых она хочет уничтожить. Закон этой борьбы, — кто не с нами, тот против нас.

* * *

То обстоятельство, что национализм, приступая к борьбе за душу, волю и жизнь украинской нации должен исходить из тезиса отрицания прошлого, без традиций, оснований и преемственности чрезвычайно осложняет* его положение и окружает чрезвычайными трудностями реализацию процессов национальной революции, через которую единственно национализм сможет закрепиться в лоне Нации и будет обозначать путь ее дальнейшего развития и развертывания творческих сил.

Многих пугает нигилизм, с которым подходит национализм к оценкам нашей действительности и содержания, и радикализм, с которым он решает практические вопросы. Нам говорят: никакое движение не в силе удержаться тогда, если оно будет аннулировать достижения прошлого, перечеркивать традицию.

Всякое новое общественное и политическое явление в состоянии мирно сожительствовать с элементами старого лишь тогда, когда именно это новое есть в своем внутреннем содержании хотя и при внешних отличных формах, органическим и логическим продолжением старого. Эволюция взаимоотношений тех старых и новых элементов, Их общее достояние и составляют, создают традицию, окутанную атмосферой внутреннего мира. Этого ни в коей мере*** нельзя сказать об украинском национализме. Как уже выше схематически указывалось — его появление к жизни и действию как раз и есть результат того, что в прошлом украинской нации не хватало той последовательной и эволюционной взаимозависимости старых и новых форм, исполненных одинаковым генерализирующим традиционным содержанием.

Украинская история, следовательно, не шла раз отмеченными путями продвижения, она постоянно находилась на окольных путях, носилась по крутым тропинкам, результатом чего есть не только ее фактическое современное состояние, но что главное — искалечено и взбаламучено духовое «я» украинской нации. Следовательно, появление украинского национализма было своего рода рефлексным движением отрицания действительности, которое исходило из негаций прошлого. Это была активная реакция на ту взбаламученную и изуродованную действительность.

И следует думать, что если бы развитии процессов украинской нации переходили другие этапы, чем это было в реальности, то тогда, возможно, и украинское националистическое движение не появилось на горизонте**** национальной жизни, или же, что и при его эвентуальном появлении — его миссия, задание и методы выглядели бы совершенно иначе. Так коротко начерченный генезис национализма выразительно указывает, что он в самой своей сути и внутренней логике является движением революционным, движением, которое пришло изменить существующее и реализовать свою реформаторскую роль. В том обстоятельстве, что еще задолго до своего идеологического, программного и организационного оформления, он принял революционные методы и [что] критерием к оценкам разных явлений прикладывал революционный масштаб — не имеет ничего странного и случайного. Это является одним из доказательств действия тех подсознательных, но оправданных иррациональных процессов и явлений, против которых идут войной и их отрицают материалистическая диалектика и позитивисты, однако безуспешно.