April 14th, 2009

Аватар ПОБЕДА

СБУ готовится к массовым арестам в Севастополе

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и МВД в понедельник без объяснений начали массово задерживать на набережной Севастополя местных жителей и туристов, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Пресс-служба СБУ объясняет происходящее антитеррористическими учениями.

Набережную оцепили несколько десятков сотрудников спецслужб с милицейскими патрулями, которые начали проверку документов. Людей доставляли в помещение театра, над входом в который появилась надпись: "фильтрационный лагерь".

"Одна девушка начала возмущаться и показала российский паспорт. В ответ старший группы сказал: "Эту к русским". Ее схватили под руки и увели, всех людей напугали, туристы в шоке. Из моего магазина убежал последний клиент", — сказал один из очевидцев. По его данным, у задержанных отбирают телефоны и держат в тесном изолированном помещении.

Представитель пресс-службы СБУ сообщил, что в городе проводятся широкомасштабные учения спецслужб по антитеррору. "Никто не пострадает и не будет ущемлен в гражданских правах", — утверждает представитель СБУ.

Популярная у туристов и местных жителей набережная опустела. Люди разбежались, все машины разъехались, закрылись некоторые увеселительные заведения.


В тему:
"Секретариат президента планирует использовать радикальные выступления крымских татар как повод для введения чрезвычайного положения."

promo varjag_2007 september 14, 2015 14:01 71
Buy for 300 tokens
Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности знакомым и незнакомым френдам,…
Аватар ПОБЕДА

Украинские националисты и пропаганда голодомора

“Діло”, 10 серпня 1933 р.

“Галицька Земля протестує проти московської політики на Великій Україні.”:

“Галицька Земля зачинає стихійно протестувати проти безпримірного морального й фізичного винищування Великої України червоною Москвою. Перший зачав протестаційну акцію Угнів. На нараді 3. с. м. ухвалено одноголосно ряд резолюцій. В них стверджується, що між Україною й Москвою йде безпереривна війна. Всіх Українців кличе Угнів на протестаційний фронт проти нищення реліґії та плянового виголоджування міліонів наших братів на Вел. Україні. Незабаром має відбутися в Угневі повітове протестаційне віче. — Дня 6. с. м. відбулися у Львові сходини т-ва українських дозорців і домашньої прислуги „Воля”. Принято одноголосно протестаційні резолюції. — Тогож дня в с. Грушів, пов. Дрогобич, відбувалося ювилейне свято 25-ліття істнування т-ва „Просвіти” при участи понад 2000 осіб і делєґатів з цілого повіту. Підчас академії ухвалено одноголосно рішучий протест проти плянового нищення України червоною Москвою і привіт братам на Великій Україні.Collapse )
“Нова зоря”, 24 серпня 1933 р.
“Галицька Земля протестує”:
“У Станиславові відбулося 19 с. м. велике протестаційне віче проти московських насильств на Україні. Приявних було понад 1.200 осіб. Віче отворив д-р Ю. Олесницький, реферат виголосив д-р О. Чорненко. Відтак промовляло ще кількох промовців. Ухвалено одноголосно отсі резолюції:
1. Московські большевики обманули українське селянство й робітництво і під гаслами землі і волі окупували придніпрянську Україну та перемінили її в московську кольонію.
2. Політика большевиків на Україні змагає до того, щоб україн. народ стерти з лиця землі та тим робом раз на завжди скінчити з небезпекою війни України проти Москви за незалежну українську Державу.
3. Московські большевики та їх українські льокаї допровадили до того, що українське населення міліонами вимирає тепер голодовою смертю.
Ми, Українці Станиславівщини, зібрані на вічу в Станиславові, дня 19 серпня 1933. шлемо нашим братам і сестрам на Придніпрянщині, на Соловецьких Островах, на Сибірі і в льохах Ґ.П.У. наш гарячий привіт та взиваємо їх видержати в тяжкій боротьбі з московським окупантом.
Протестуємо перед цілим культурним світом проти засобів, якими большевики винищують український народ та домагаємося від усіх народів, щоби вони доти не спроваджували збіжжа зі Совітів, доки міжнародна комісія не ствердить, що населення України має запевнений прожиток на цілий рік.

Виповідаємо боротьбу запроданцям і наймитам Москви і зобовязуемося безпощадно поборювати пресу, яка стоїть на услугах большевиків.”

“Діло”, 14 серпня 1933 р.

Відозва “Биймо у великий дзвін на трівогу!”:

“Український Народе!
Велика Україна, Твій материк, цей найбагатший край в Европі, корчиться нині в голодових муках і болях і терпить невиносний національний гнет.
Російські комуністи-більшовики, що вогнем і мечем знищили Українську Державу над Дніпром, що багнетами насадили свою диктатуру на нашій землі, розпинають тепер український нарід. Вони нищать найкращих його синів розстрілами, мучать тюрмами й засланнями і масово виголоджують усе населення на Україні.
Це не поголоски й не сплітки, це найчистіша правда! Про цю страшну правду говорить нині голосно світ, про цю болючу правду кажуть наші тамошні брати у численних листах до свояків і знайомих, про цю жахливу правду оповідають і численні втікачі з більшовицької неволі. Зате цю траґічну правду закривають комуністи. З усіх листів наших нещасних братів і з усіх оповідань утікачів чуємо розпучливий крик: „Рятуйте, бо загибаємо від насильства й голоду!”
Український Народе!
Деб Ти не жив поза межами Великої України, чи з Галичині, чи за океаном в Америці, чи на Волині й Холмщині, чи в далекій Австралії, чи на Буковині й Бесарабії, чи в Китаю, чи на Закарпатті й на еміґрації в Европі, чи в гарячій Африці — ніде Ти не можеш спокійно приглядатися величезному горю та мукам Твоїх неволених і голоджених братів.
Ти мусиш сказати своє тверде слово гнобителям і світові цілому про їхню недолю. Ти мусиш зробити все, щоби рятувати загрожене істнування 35-ти міліонів братів, — щоби рятувати тим самим себе, своє національне життя перед загладою. Бож комуністичні московські диктатори завзялися вже на само життя українського народу, що найшовся під їх владою. Вони знищили всі багацтва української землі, вони зруйнувала українське, народнє господарство, вони через насильну колєктивізацію геть завалили хліборобство й довели українське населення до голоду. На українських широких, урожайних ланах ростуть тепер переважно буряни, а український хлібороб у голодових муках докотився декуди до людоїдства. На українській землі, де недавно хвилювали непроглядні пшеничні лани своїм буйним колоссям, запанувало наслідком комуністичної господарки людоїдство. Цеж найстрашніше явище під сонцем. Щоби в хліборобській країні брат поїдав з голоду брата — цього світ не чував і земля наша досі не знала.
Одначе й людоїдство не спинило російських комуністів від того, щоби тепер, при зборі цьогорічних невеликих урожаїв, не наложити своєї руки на весь український збір. Комуністи рішили вивезти з України все збіже на північ, у московські промислові осередки, а українське населення тимсамим віддати масово на поталу голодовій смерти. За спротив населення проти такого обдирання краю та проти голодження комуністи нищать його немилосерно розстрілами, а всю вину за неврожай складають на українську національну свідомість і тому гноблять український нарід політично гірше московських царів. Вони касують усі рештки політичної автономії Радянської України, нищать усі українські культурні надбання та викорінюють українізацію. На виснаженому голодом народньому орґанізмі виконують при допомозі терору ще й нечуваний і невиданий в історії ніякого народу політичний гнет.
Український Народе!
Урвалася міра Твого терпіння. Мовчати далі не можна! Скрізь, де бється українське серце, треба не тільки протестувати проти всіх комуністичних насильств, але й заворушити сумлінням цілого людства, поставити на ноги весь світ, щоби він звернув увагу на Твоє положення й прийшов Тобі з допомогою.
Українська Парляментарна Репрезентація і всі центральні українські установи заснували у Львові Український Громадський Комітет рятунку України. Подібні Українські Комітети треба творити по всьому світі, треба їх працю узгіднювати та спільними зусиллями змагати до облекшення долі наших неволених братів на Великій Україні.
Український Народе!
Деб Ти не жив, чи на власній землі, чи на еміґрації, чи в Европі, чи за океанами, ставай одностайно в суцільні лави боротьби з насильством. Мобілізуй опінію світа проти всіх комуністичних страхіть на Великій Україні. Допомагай своїм братам на Великій Україні, чим можеш і як можеш. Львівський Громадський Комітет поведе масову рятункову акцію в краю та за кордоном і в найкоротшому часі оголосить подрібний її плян. У своїй праці Комітет рахує на загальну, масову підтримку. Повний віри в успіх початого діла, Комітет кличе до дружньої співпраці всіх українців, що щиро хочуть зєднатися в болю зі своїми гнобленими наддніпрянськими братами.
А Ви, нещасні, опухлі з голоду Брати знад Дніпра, Кубані та Дону, прийміть від нас вислови подиву для Вашої мужної постави в нещастю, прийміть вислови найглибшого співчуття у великому горі й будьте певні, що скорше чи пізніше прийде кінець Вашим мукам, а зпоза комуністичних хмар і темряви, що нависли над Україною, засяє сонце Волі.
Львів, дня 25. липня 1933.

П і д п и с а л и :
1. За Українську Парляментарну Репрезентацію: Д-р Дмитро Левицький, Дмитро Великанович.
2. За Товариство „Просвіта” у Львові: Василь Мудрий, С. Маґаляс.
3. За Наукове Товариство імени Шевченка у Львові: Д-р В. Левицький.
4.За Українське Педаґоґічне Товариство „Рідна Школа” у Львові: о. Олекса Базюк, Д-р Мирон Коновалець.
5. За Український Католицький Союз у Львові: Вол. Кузьмович, А. Трач.
6. За Союз Українок у Львові: Мілєна Рудницька.
7. За Т-во укр. письменників і журналістів Львові: І. Кедрин.
8. За Ревізійний Союз Українських Кооператив у Львові: Ю. Павликовський, Р. Левицький.
9. За Краєве Господарське Товариство „Сільський Господар” у Львові: Ю. Павликовський, М. Холєвчук.
10. За „Народну Торговлю”, Краєвий Союз Споживчий у Львові: Ю. Павликовський, Д-р Бариляк.
11. За Краєвий Молочарський Союз „Маслосоюз” у Львові: А. Мудрик, А. Палій.
12. За Центральний Кооперативний Банк у Львові: Д-р Кость Левицький, М. Кисілевський.
13. За „Дністер”, Товариство взаїмних обезпечень у Львові: інж. Ю. Мудрак, Д-р Л. Макарушка.
14. За „Центросоюз”, Союз Кооперативних Союзів у Львові: Інж. М. Творидло, Радловський.
15. За Земельний Банк Гіпотечний у Львові: В. Сінґалевич, Волошиновський.
16. За „Карпатію” Т-во Взаїмних Обезпечень на життя і ренти: д-р І. Ґижа і О. Тарнавський.
17. За Народну Орґанізацію Українців м. Львова: Аґатон Добрянський.
18. 3а „Молоду Громаду” у Львові: Радловський, М. Бонковський.
19. За Товариство „Взаїмна Поміч українського учительства у Львові”: Зелений, Д. Петрів.
20. За Тов. учит. вищ. шкіл „Учительська Громада” у Львові: Сиротюк.
21. За Союз Українських Адвокатів у Львові: Д-р Кость Левицький.
22. За Українське Лікарське Товариство у Львові: Д-р Максимонько.
23. За Союз Укр. Приватних Службовиків „СУПРУГА” у Львові: Камінський, Гладкий.
24. За Українське Товариство Допомоги інвалідам у Львові: Д-р І. Ґижа, Волошиновський.
25. За Товариство Охорони Воєнних Могил Львові: Карпінський, Д-р Лициняк.
26. За Тов. „Сокіл-Батько” у Львові: В. Мигаль, інж. Свірський.
27. За Головну Старшину Укр. Рух.-Спорт. Т-ва „Великий Луг” у Львові: М. Козланюк, І. Мамчак.
28. За „Міщанське Брацтво” у Львові: М. Стефанівський, М. Кривецький.
29. За Т-во „Зоря” у Львові: М. Кліщ.
30. За Укр. Т-во „Сила” у Львові: І. Табора, С. Валько.
31. За Т-во „Воля” у Львові: Козіцький Іван, Сивуляк Михайло.
32. За „Українське Народнє Мистецтво” у Львові: Ірена Макух-Павликовська.
33. За Укр. Т-во Допомоги Еміґрантам з України у Львові: А. Петренко, Ф. Дудко.
34. За Відділ Укр. Центр. Комітету в РПП. у Львові: О. Кузьминський.
35. За Відділ Союзу Українок-Еміґранток в РПП. У Львові: Ал. Таракановичева, Л. Доценкова.

Источник
Фото детей с Большой Украины из галичанских газет:Здесь были фото румынских цыганчат, но сами фото были убрапны из электронных архивов Львовщины.
осталась копия за голодоморным знаком на Михайловской площади:
Аватар ПОБЕДА

Бороться с СССР и коммунизмом Иоанну Павлу II помогало ЦРУ


Это интервью Брандо Квиличи с бывшим директором ЦРУ Робертом Гейтсом является частью документального фильма "Кароль Войтыла. Человек, изменивший историю".

Доктор Гейтс, в 1978 году ЦРУ, директором которого вы являлись, отдавало себе отчет, какое значение в международном масштабе будет иметь избрание Иоанна Павла II, как это понимали коммунисты?

- Я думаю, что никто не мог реально оценить, какую роль сыграет Кароль Войтыла в качестве Папы. Советскую сторону беспокоила перспектива избрания поляка на пост главы католической церкви, вероятно, потому, что советская сторона лучше, чем мы, осознавала, какими последствиями может обернуться избрание активиста родом из Польши. По нашему мнению, многое зависело от политики и конкретных шагов нового понтифика. Но мы в Соединенных Штатах располагали своего рода секретным оружием в лице советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, который познакомился с Каролем Войтылой, когда тот еще был архиепископом Кракова. По моему мнению, католик Бжезинский больше, чем кто-либо в американском правительстве, осознавал, какую роль может сыграть новый Папа.

- Польские секретные службы в годы холодной войны пристально следили за визитами Папы в Польшу. Какова была позиция ЦРУ и какой эффект возымели эти визиты?

- Первый визит в Папы в Польшу имел огромное значение. Тот факт, что миллионы поляков собрались, чтобы увидеть Папу, свидетельствовал не только о важной роли католической церкви в Польше после 40 лет коммунистических репрессий, но и о недовольстве поляков правлением коммунистов. Я думаю, что ЦРУ осознало потенциальное значение папского визита в Польшу в тот момент, когда польское правительство засекретило график и даты визита в надежде на сократить до минимума количество встречающих.

Мы узнали о намерениях польского руководства и создали специальное техническое устройство, передающую систему, умещавшуюся в чемодане, с помощью которой в определенный момент вышли на частоту национального польского телевидения и передали в эфир график визита Папы. Мы никогда не узнаем, какое впечатление произвел этот выход в эфир на население, но известно, что миллионы поляков собрались на первую и на последующие встречи с Папой и это имело огромное политическое значение.

 

Collapse )

Аватар ПОБЕДА

Севастопольские родители будут противостоять вытеснению русского языка

24 апреля в кинотеатре «Украина» в Севастополе пройдет общегородское родительское собрание «Русский язык: от проблемы к решению», на котором будут обсуждены приказы министерства образования Украины, затрагивающие языковую сферу. Мероприятие пройдет под эгидой городского совета, принять участие в нем могут все желающие.

Об этом на сессии Севастопольского городского совета сообщила депутат Лидия Литвинова. «На Украине издано 80 законодательных актов, ограничивающих применение русского языка в официальной сфере. Особенно тревожная ситуация в системе образования. На настоящий момент не созданы условия для воспроизводства русского языка на уровне литературной нормы», – сказала Литвинова.

Городской совет единогласно утвердил программу развития русского языка на территории Севастополя. В ее рамках проводятся фестивали, издаются книги, закупается литература для библиотек (из Киева в последние годы приходят только украинские книжки). Был издан авторизированный дневник севастопольца, на каждой странице которого размещена познавательная информация по истории города. Единственным учебным заведением, отказавшимся от дневников, стал украинский интернат номер семь.