varjag_2007 (varjag_2007) wrote,
varjag_2007
varjag_2007

Гримасы Клио: песнь о жертвах сталинских репрессий

И в России, и на Украине приняты законы о реабилитации жертв политических репрессий. Слово репрессия в словаре расшифровывается как " наказание, применяемое государством". Я совершенно случайно в сети наткнулась на сайт села Великий Хутор Черкасской губернии. На страничку с претензионным названием "Реабилитированные историей".

Вот за что (еще во время перестройки) были реабилитированы некоторые "жертвы":
 
ЖУК Пилип Григорович,

1903 року народження, уродженець і житель с.Великий Хутір Золотоніського району Полтавської (нині Драбівського району Черкаської) області, українець, освіта початкова (3 класи),  позапартійний, одружений. У 1937 р. був під слідством 6 місяців, обвинувачувався за  ст. 72 КК УРСР.

Заарештований 9 вересня 1941 року Диканьським райвідділом НКВС, до арешту працював рядовим

колгоспником колгоспу ім. Кірова с. Великий Хутір. Обвинувачувався за ст.ст. 54-10 ч.П, 54-14 КК УРСР (під час евакуації колгоспної худоби з прифронтової смуги  саботував заходи уряду по евакуації худоби, не бажав супроводжувати худобу за місцем призначення, намагався залишитися разом з худобою на території, окупованій німцями. Серед погонщиків проводив антирадянські розмови, казав, що худобу необхідно зберегти для фашистів).

Перевод:
"во время эвакуации колхозного скота из прифронтовой полосы  саботировал мероприятия правительства по эвакуации скота, не желал сопровождать скот до места назначения, пытался остаться вместе со скотом на территории, оккупированной немцами. Среди погонщикив проводил антисоветские разговоры, говорил, что скот необходимо сохранить для фашистов."

 

 

ЛІСУН Анатолій Андрійович,

1920 р.н. уродженець с. Великий Хутір, українець, безпартійний. На момент арешту проживав у м. Луганську, де працював робітником радіовузла. Захоплювався радіоконструюванням.
28.03.1942 р. був арештований за ст. 58-10 КК РСФСР ( контрреволюційна агітація, зрада батьківщині) та ст. 206-10 КК УРСР ( неявка в строк до місця служби). У матеріалах кримінальної справи сказано, що "Лісун визнаний винним  у тому, що як військовозобов"язаний, у вересні 1941 року повинен був з"явитися у військомат для призову в Червону Армію, але він з метою ухилення від служби в Червоній Армії, виготовив дві круглих мастичних печатки Ворошиловградського міськвійськомату, з яких одну гербову, придбав чужий військовий квиток і підробив його на своє ім"я. Крім того Лісун проводив антирадянську агітацію. В червні-липні 1941 року через радіоприймач, який був у нього, слухав передачі фашистських радіостанцій, які поширював серед осіб свого оточення, вихваляв німецьку армію, зводив наклеп на умови життя трудящих в СРСР, висловлював пораженські настрої щодо СРСР у війні з Германією".

Перевод:
"Лисун признан виновным  в том, что как военнообязанный, в сентябре 1941 года должен был явиться в военкомат для призыва в Красную Армию, но он с целью уклонения от службы в Красной Армии, изготовил две круглых мастичных печати Ворошиловградского горвоенкомата, из которых одну гербовую, приобрел чужой военный билет и подделал его на свое имя. Кроме того Лисун проводил антисоветскую агитацию. В июне-июле 1941 года через радиоприемник, который был у него, слушал передачи фашистских радиостанций, которые распространял среди лиц своего окружения, восхвалял немецкую армию, возводил клевету на условия жизни трудящихся в СССР, выражал пораженческие настроения относительно СССР в войне с Германией."

ЯКОВЕНКО Микола Ількович (Ілліч),  1909 року народження, уродженець і житель  с. Великий Хутір Золотоніського району Полтавської (нині Драбівського району Черкаської) області, українець, позапартійний, освіта 3 класи сільської школи, одружений, до арешту працював бригадиром будівельної бригади у колгоспі ім. Кірова Великохутірської сільради.

 

Заарештований 9 вересня 1941 року Диканьським райвідділом НКВС, після арешту утримувався під вартою в тюрмі № 5 НКВС ТАРСР м. Єлабуга. Обвинувачувався за  ст.ст. 54-10 ч.II, 54-14 КК УРСР (під час воєнного часу саботував заходи з евакуації колгоспної худоби, намагався разом з худобою залишитися на території окупованій німцями, проводив антирадянські розмови пораженського характеру, очікував приходу німців).

Перевод:
"во время военного времени саботировал мероприятия по эвакуации колхозного скота, пытался вместе со скотом остаться на территории оккупированной немцами, проводил антисоветские разговоры пораженческого характера, ожидал прихода немцев."

НИЖНИК  Євдокія (Явдоха) Трохимівна,
1921 року народження, уродженка і жителька с. Великий Хутір Золотоніського району Полтавської області, українка, грамотна, позапартійна, неодружена.
У грудні 1943 році була мобілізована на фронт і направлена в 9-й окремий автомобільний батальйон 37-х армії (курсант, рядовий). До призову в армії проживала у Великому Хуторі на окупованій території, працювала на господарчому дворі.
 Заарештована 17 червня 1944 року органами СМЕРШ за звинуваченням у проведенні серед війсььковослужбовців свого підрозділу антирадянської агітації, спрямованої проти сили і могутності Червоної Армії, а також політики партії в галузі забезпечення життя і побуту радянських громадян ( ст. 54-10). Зокрема, Нижник Є.Т. була звинувачена в тому, що вихваляла окупаційну владу (говорила, що під час окупації села німцями їй жилося і працювалося краще, ніж за радянської влади. "Радянська влада у селян все відбирала задарма, а німці - платили гроші"). Також їй інкримінувалося те, що вихваляла німецьку техніку і допускала антисемітські висловлювання.Кроме того, на сайте размещено рассекреченное дело реабилитированных на основании одного из последних указов Ющенко, изданных в качестве президента -
Указ № 37/2009 "Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов"язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні", "
Дело гайдамак".

Суть дела такова: целая группа жителей села Великий Хутор была в 1929 году осужденыа чрезвычайной сессией Шевченковского окружного суда  к разным срокам заключения. В 1992 году все они были реабилитированы на основании Закона “О реабилитации жертв политических репрессий в Украине”, но до последнего времени сути и причинах обвинения ничего не было известно. На основании указа Ющенко активисты реабилитации невиновных добились рассекречивания материалов этого дела.

В чем же И КЕМ (!!!) обвинялись эти жертвы НЕОБОСНОВАННЫХ репрессий? Читаем справку из архива СБУ по одному из реабилитированных:

«ДОВІДКА. Громадянин СЛИНЬКО Іван Михайлів, мешканець х. Н. Бирючка В. Хутірської с. ради. До революції землі мав 30 дес. В сучасний мент має 11 десятин землі, коняку, свиней 1 шт., хату, сарай, комору, вітряк млин. Податку  в 1928/9 р. платить 244 крб. і 65 коп. Позбавлен виборчих прав,
як службовця варти Гетьмана Скоропадського і як дуже ворожий елемент, який весь час займається ворожою агітацією проти Рад. Влади та її міроприємств. В часи Гетьманщини приймав участь в активних виступах проти бідноти, мучивши її шомполами та вириваючи на головах волос, а тепер пролазить… на сходи і з кутка кричить в протівоположну сторону для того, щоб зірвати збори, а також агітував проти позик самооподаткування хлібозаготівлі, щоб хліба не здавали до кооперативу. Такі ворожі вчинки Слинька бувають не тільки лише на сходах, но й на кутках по селу.

 З свого боку В. Хутірська с. р. вважає, що гром. Слинько є надзвичайно ворожий елемент для Рад.Влади і соціально опасний. Видано це посвідчення Шевченківському О.Д.П.У.”. 

СПРАВКА. Гражданин СЛИНЬКО Иван Михайлив, обитатель х. Н. Бирючка В. Хутурского с. совета. До  революции земли имел 30 дес. В современный мент имеет 11 десятин земли, лошадь, свиней 1 шт., дом, сарай, амбар, ветряк мельницу. Налога в 1928/9 г. платит 244 руб. и 65 коп. Лишен  избирательных прав как служащий  варты Гетьмана Скоропадського и как очень враждебный элемент, который все время занимается враждебной агитацией против Советов. Власти и ее мероприятий. Во времена Гетьманщины принимал участие в активных выступлениях против бедноты, мучая ее шомполами и вырывая на головах волосы, а теперь пролазит… на лестницу и из угла кричит в противоположную сторону для того, чтобы сорвать собрания, а также агитировал против ссуд самообложения хлебозаготовки, чтобы хлеб не сдавали в  кооператив. Такие враждебные поступки Слинько бывают не только лишь на лестнице, но и на углах по селу.

  Со своей стороны В. Хуторской сельсовет считает, что гр. Слинько является чрезвычайно враждебным элементом для Советов.Власти и социально опасным. Выдано это удостоверение Шевченковскому О.Д.П.У.”.

Вот еще одна справка, ВЫДАННАЯ СЕЛЬСОВЕТОМ по тому же делу  С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ СЕЛЬСКОГО СХОДА  :

СПРАВКА. Гражданин Заяц Хведор Костив. Обитатель х. Н. Бирочка В.Хуторского с. совета. До революции земли имел 90 десятин, в современный мент 2 д.65 сот., дом, сарай, амбар, корову, 2-е свиней, плуг, культиватор, сеялку. Налога платит в 1928/9 г. 9-75 коп. Лишен избирательных прав, как как служащий  варты Гетьмана Скоропадського и элемент, который все время занимается враждебной агитацией против  Совет. Власти и ее мероприятий. Во времена Гетьманщины принимал участие в активных выступлениях против бедноты, жег дома, бил, косы рвал.

В современный мент с натиском пролазит на сходку и агитирует против всех кампаний, как то реализация ссуд самообложения, хлебозаготовки, чтобы не возили хлеб в кооператив.

Также во время подготовительной  работы к перевыборам с.совета вел определенную подготовку, чтобы сорвать собрания и провести  к с.р. кулаков, а не коммунистов.

Со своей стороны В.-Хуторской с.совет считает, что Заяц является враждебным элементом для Совет.Власти и социально опасным. Выдана Шевченковскому О.Г.П.У.”.

Разъясняю: группа богатых землевладельцев, которая во время Гетманата Скоропадского всласть поизмывалась над своими односельчанами, имея властные полномочия охранки гетмана - пытали людей, наказывали несогласных шомполами, жгли их имущество, вели активную агитацию против действующей власти, пытались вновь получить властные полномочия, и были арестованы ПО ХОДАТАЙСТВУ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА В ОГПУ, как это массово и происходило не только по Украине. Теперь этих садистов называют политическими жертвами сталинских необоснованных репрессий.

Tags: мифотворчество, репрессии, скоропадский, сталин, террор
Subscribe

promo varjag_2007 september 14, 2015 14:01 71
Buy for 300 tokens
Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности знакомым и незнакомым френдам,…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 45 comments