varjag_2007 (varjag_2007) wrote,
varjag_2007
varjag_2007

К истокам украинского национализма

Отрицать ложных богов необходимо, но это еще не все: под их маской следует искать причины их существования.

А. Герцен

С приходом Виктора Ющенко к власти в 2004 г. из политического маргинеса в правящие круги попали и представители националистических партий, поддержавшие его на выборах. Именно они определяют сейчас политику Украины. Журналист Марианн Калуски в статье «Поговорим об Украине откровенно» (Tygodnik Powszechny, Польша) пишет: «К власти в Киеве пришли настоящие украинские националисты, к числу которых принадлежит и сам Ющенко... при этом необходимо помнить, что это примитивный и чрезвычайно агрессивный национализм XIX века. Этого национализма справедливо опасаются все проживающие на Украине национальные меньшинства». Именно на идеологии отцов-основателей украинского национализма современные оранжевые правители Украины хотят создать свой «катехон»* — «новое украинское царство».

Именно поэтому сейчас во многих городах страны стали массово устанавливать памятные знаки и памятники Петлюре, Бандере, Донцову. Полки книжных магазинов ломятся под тяжестью книг и брошюр, посвященных их деятельности. В препарированном виде это «наследие» изучается на гуманитарных факультетах многих учебных заведений и даже в школах. Отсюда и интерес граждан, в том числе и читателей «2000», к истокам украинского интегрального национализма.

Предтеча Дмитрий Донцов

Сегодня много внимания уделяется главному идеологу украинского национализма Дмитрию Донцову (настоящая фамилия Шелкоперов). Пишут, что Донцов «выступал против любого иностранного вмешательства в дела украинского народа». Все обстояло с точностью до наоборот. В своих «Підставах нашої політики» он писал: «Серед усіх імперіалізмів можемо прислуговуватися такому, котрий може бути нам корисний». Кстати, другая «икона» современных националистов — Симон Петлюра в плане иностранного вмешательства был вполне солидарен с Донцовым: «Треба знайти... серед впливових міжнародних чинників такі, яких би можна було заінтересувати ідеєю української державності та які мали б реальну вигоду від цього для себе чи то політичну, чи матеріальну» (цит. кн. В. Засанського та І. Петріва «За чужим возом». — К., 1967, с.13).

О Донцове Вацлав (Вячеслав) Липинский, бывший с ним некоторое время «побратимом» по службе у гетмана Скоропадского, сказал: «Син одного з московських колоністів у Новоросії зрадив своїх заможних батьків, став соціальним революціонером. Потім зрадив московських революціонерів і пішов до українських есдеків, прийняв кличку «Іржавий цвях». Потім зрадив есдеків і з невідомих причин переїхав до Австрії, де в 1913 р. став крикливим самостійником, знищуючи при цьому самостійність всіх, крім своєї власної. На початку війни зрадив самостійницьку організацію «Союз визволення України», перейшов на службу до Василька і пропагував приєднання України до Австрії. Потім зрадив Василька. Потім зрадив Австрію. Скориставшись революційною завірюхою, перекинувся до гетьманців, став начальником пресбюро, у якому не займався нічим, окрім інтриг. Потім найпідлішим чином зрадив гетьмана, написав на нього пасквіль, за який дістав вигідну посаду в швейцарській місії Директорії, де займався в основному інтригами проти своїх товаришів. Коли фонди Директорії були вичерпані, Митько Шелкопьоров написав книжку «Підстави нашої політики». В ній він виматюкав і гетьмана, і Директорію і почав вихваляти орієнтацію на Польщу. Тоді дістав польську візу і виїхав до Галичини».

Во Львове Донцов стал издавать «Літературно-науковий вісник» (со временем «Вісник»), а также редактировать журнал «Заграва». В это время из-под пера Донцова выходят или отдельными книгами, или в виде приложения к журналу «Вісник» биографические издания «Муссоліні», «А. Гітлер», «Вогнистий хрест (полковник де ля Рок)», «Франко-іспанський каудільо», «Володар» (апология макиавеллизма). Донцов переводит на украинский язык и «Майн кампф». А в 1926 г. и сам пишет нечто подобное — работу «Национализм», ставшую культовой в среде украинских националистов.

Его идеи сильно напоминают социал-дарвинизм. По Донцову общество — это хаос, в котором непрерывно происходит борьба за существование — и между людьми, и между нациями. Положение и тех и других определяется тем, насколько они сильные, волевые, инициативные и жестокие. Но лучше обратимся к первоисточнику: «Для великих рас є щось, що є вище за життя одиниць. І для цього «Щось» готові вони жертвувати навіть життям одиниць» (с. 31). «Для націй, що творять історію, націй здобувців, головною ціллю є панувати і уладжувати життя по своїй подобі, якого б напруження народної енергії се не коштувало, з якими жертвами не було сполучено» (с. 38).

Донцов пишет, что «поступ, якого джерелом є сі чувства, окупається часто кривавими жертвами. Коли Америка розростається в Мексику, се поступ, бо садить здібну і сильну расу, що використає всі багатства тої землі, замість нездарної, яка її запропастить для себе і світа. Був так само поступ, коли та сама Америка забрала Кубу чи Філіпіни, роблячи з цього гнізда пошестей і неврожаїв квітучу країну. Заперечувати конечність сього поступу та його шляхів значить хотіти ніколи не рушати існуючих стосунків, ніколи не рушати того, що гниє, в ім'я «гуманности» не дотикати його пальцем... Перемога сильніших і здібніших — в інтересах поступу, се один аспект боротьби за існовання, другий усунення слабших і се також не може обійтися без насильства, сього великого чинника історії» (с. 204—205). Ну, теперь понятно, зачем американцы помогли «поднять уровень национального самосознания и развить идентичность украинского народа» аж до градуса «оранжевой революции»! А чтобы мы не «запропастили» «для себе і світа» багатства Украины, они сделают «з цього гнізда пошестей і неврожаїв квітучу країну». И все это — в интересах «поступу», т. е. «усунення слабших». Вот только готовы ли украинцы ради такого «поступу» на «криваві жертви»?

Кто же должен воплощать идеи этого «дивного нового мира»? «...чинником активним, тим, де ся ідея зроджується — є активна ініціятивна меншість... Се группа, яка формує неясну для «неусвідомленої» маси ідею, робить її приступною сій масі, нарешті, мобілізує «народ» для боротьби за сю ідею» (с. 212). Какое старое вино! Уже, казалось бы, должно прокиснуть и превратиться в уксус, но его перелили уже в новые мехи и снова призывают очередные «воины света» и самооборонцы «биомассу» к борьбе за идеи равенства и социальной справедливости.

Апостол Николай Михновский

Среди тех, кто подымал уровень самосознания и развивал идентичность украинского народа, националисты называют Николая Михновского и его работу «Самостійна Україна». Этот документ тоже заслуживает, чтобы его процитировали. «Ми розуміємо, що боротьба буде люта й довга, що ворог безпощадний і дужий. Але ми розуміємо й те, що це вже остання боротьба, що потім уже ніколи не настане слушний час для нової боротьби. Ніч була довга, але ранок наблизився і ми не допустимо, щоб проміння свободи усіх націй заблищало на наших рабських кайданах: ми розіб'ємо їх до схід сонця свободи. Ми востаннє виходимо на історичну арену, і або поборемо, або вмремо... Ми не хочемо довше зносити панування чужинців, не хочемо більше зневаги на своїй землі. Нас горстка, але ми сильні нашою любов'ю до України! Сини України!.. Нас мало, але голос наш лунатиме скрізь на Україні, і кожний, у кого ще не спідлене серце, озветься до нас, а в кого спідлене, до того ми самі озвемось!.. Вперед! Бо нам ні на кого надіятись і нічого озиратись назад!»

А кредо борца за славу и свободу Украины Михновский формулирует в своих «Десяти заповедях»: «1. Одна, Єдина, Неподільна, Самостійна, Вільна, Демократична Україна, Республіка робочих людей — це ідеал української людини, за здійснення якого ти повинен боротися, не шкодуючи свого життя. 2. Усі люди твої брати. Але москалі, ляхи, мадяри, румуни та жиди — це вороги нашого народу, як довго вони панують над нами і визискують нас. 3. Україна для українців! Отже вигонь звідусіль з України чужинців-гнобителів. 4. Усюди й завжди вживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів. 5. Шануй діячів рідного краю, ненавидь його ворогів, зневажай перевертнів-відступників і добре буде цілому твоєму народові й тобі. 6. Не вбивай Україну своєю байдужістю до всенародних інтересів. 7. Не зробися ренегатом-відступником. 8. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. 9. Допомагай своєму землякові поперед усіх, держись купи. 10. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами, не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги, не накладай укупі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш».

Эти принципы Михновский адресовал представителям «третьего» поколения украинской интеллигенции, которая, по его словам, должна создать новую независимую Украину. По его мнению, первое поколение украинской интеллигенции служило Польше, а второе — России. Сегодняшние последователи называют его «апостолом української державності». Думаю, эти писания в комментариях не нуждаются — sapienti sat.

От «апельсина» Рорбаха к «апельсиновой» революции

А теперь бросим ретроспективный взгляд на исторические процессы, которые происходили в Европе в конце XIX — начале XX в. и их связь с событиями в Украине. Как ни печально это осознавать, история украинского националистического движения — это главным образом история обслуживания чужих геополитических интересов.

В начале XX в. на европейской «шахматной доске» происходило противоборство главных геополитических фигур Европы. Украина как составная часть Российской империи рассматривалась ее европейскими оппонентами в качестве того рычага, «плеча силы», с помощью которого можно было бы развалить Российскую империю.

С образованием Двойственного союза между Германией и Австро-Венгрией в 1879 г. правящие круги этих стран вплотную занялись «украинским вопросом». В январе 1888 г. в немецком журнале «Гегенварт» была опубликована статья немецкого философа Эдуарда фон Гартмана, в которой предлагался план создания из украинских земель «Киевского королевства» под протекторатом Австро-Венгрии с целью ослабления России. Иван Франко писал по этому поводу: «А то, что Бисмарк со своим Гартманом... иногда интересуются нами... Боже мой, вот кажется, что этот интерес Бисмарка и его креатур должен быть скорее воспринят со стыдом как самое лучшее свидетельство нашего бессилия».

В 1906 г. германский канцлер Бенгард Бюлов заявил, что «Россию можно низвести до уровня второстепенной державы лишь в случае ее социального разложения либо в случае утраты ею Украины» (Романчук О. Ультиматум: Хроніка одного конфлікту між РНК РСФСР і Укр. Ц. Радою. — К., 1990, с. 9).

Историк и идеолог времен императора Вильгельма Пауль Рорбах сравнивал Россию с апельсином и мечтал о «расчленении русского колосса на свои естественные исторические и этнографические составные части». К ним он относил Финляндию, Прибалтику, Польшу, Бессарабию, Украину, Кавказ, Туркестан (Cреднюю Азию), «Московию» и Сибирь. Он считал, что это можно проделать сравнительно безболезненно и «именно так будет легко покончить с огромным русским государством» (Украинская государственность в XX веке. — К., 1996). Канцлер и МИД Германии разделяли позицию Рорбаха и считали возможным поддержать революционные движения в России. Россию, Прибалтику и Кавказ они видели будущими буферными государствами. Политологи, готовившие события конца 2004 г., наверное, обладали своеобразным чувством юмора, возможно, поэтому и назвали украинскую цветочную революцию «апельсиновой».

Накануне зреющей мировой войны силы, заинтересованные в будущем расчленении Российской империи, стали вкладывать немалые суммы в «украинское дело». Так, крупные средства Германия тратила и на поддержку украинских изданий и организаций антироссийской направленности. В 1910 г. бывший германский агент во Львове Раковский предал гласности факты поддержки ряда украинских изданий и организаций немцами. По его данным, из секретных немецких фондов финансировались журнал Ukrainische Rundschau, газета «Діло», Львівське наукове товариство Шевченка, Украинский студенческий союз, Львовская украинская читальня и т. д. (Щеголев С. Украинское движение. — К., 1912, с. 490). Деньги шли через советника германского посольства в Вене Дитриха фон Бетман-Гольвега, двоюродного брата канцлера Германии. В 1912 г. варшавская газета Slowo писала, что германское консульство во Львове «занимается преимущественно украинскими делами в России. На украинские дела в Австрии Берлин, помимо непосредственных сношений со своими украинскими клевретами, влияет путем дипломатического давления на австрийское правительство» (Щеголев С. Украинское движение. — К., 1912, с. 495).

Австро-Венгрия также проявляла к «украинскому вопросу» значительный интерес. Венские политики при благоприятном стечении обстоятельств надеялись присоединить к Галичине Надднепрянскую Украину. В 1913 г. во Львове состоялся II украинский студенческий съезд, на котором с докладом «Современное положение нации и наши задачи» выступил Дмитрий Донцов. Он заявил, что в грядущей войне следует ориентироваться на Австрию и Германию и что не стать на сторону врагов России есть «злочин перед нацією і майбутнім». Дескать, «Австро-Угорщина стоїть перед дилемою: або розділити долю Туреччини, або стати оруддям нової революції нових народів Східної Європи... Актуальним є не лозунг самостійності. Актуальним, більш реальним і швидше досяжнішим — є лозунг відділення від Росії, знищення всілякого об'єднання з нею, — політичний сепаратизм» (Донцов Д. Сучасне політичне положення нації і наші завдання. — Львів, 1913).

Германия 1 августа (19 июня) 1914 года объявила войну России. Началась Первая мировая война. А уже 25 августа в Вене начал работать «Союз визволення України» (СВУ), возглавляемый Скоропис-Йолтуховским, Донцовым, Дорошенко, Жуком. СВУ претендовал на представительство населения Надднепрянской Украины. В действительности же полностью зависел от своих немецких и австрийских хозяев. Средства, выделяемые на его деятельность, «считались государственным долгом будущей самостийной Украины» (Гунчак Т. Україна: I пол. XX ст. — К., 1993, стр. 66).

В день своего образования СВУ выпустил воззвание к «общественному мнению Европы», из которого следовало, что у всего прогрессивного человечества только один враг — Российская империя: «Беспримерно вызывающая политика России привела весь мир к катастрофе, подобной которой еще не знала история. Мы, украинцы, сыновья великого, разделенного между Австрией и Россией народа, неслыханным образом угнетаемого царизмом, сознаем, о чем идет речь в этой войне... война ведется между культурой и варварством... В полном сознании своей исторической миссии защищать свою древнюю культуру от азиатского варварства московитов Украина всегда была открытым врагом России, и в своих освободительных стремлениях она всегда искала помощи у Запада, особенно у немцев».

Сегодня это может показаться удивительным, но в то же время Симон Петлюра в № 7 московского журнала «Украинская жизнь», главным редактором которого он был, опубликовал специальную декларацию «Война и украинцы». В ней от имени «організованих, свідомих українців» он уверял царское правительство в том, что украинцы «...не поддадутся провокационным воздействиям и выполнят свой долг граждан России в это тяжелое время до конца». Петлюра утверждал, что он за объединение всех (и галицких) украинцев под эгидой царской России: «Было бы актом величайшей дальновидности и политической мудрости, если бы по отношению к украинцам в Австрии со стороны русского правительства и руководителей русской армии были предприняты шаги, открывающие населению этих австрийских областей эру новой жизни в воссоединении с Россией и украинским ее населением». Как видим, политические взгляды украинских «будителей» зависели только от их местонахождения и источника финансирования.
Другим союзником лидеров СВУ стала Турция. Еще до вступления ее в войну «Союз визволення України» выступил с обращением к турецкому народу. В нем Украина и Турция определялись как союзники, у которых есть общий противник — Россия. Обращение СВУ нашло отклик в Турции. Журнал «Терджиман-и-Хакикат» утверждал, что украинский народ мог сохранить свой собственный язык и себя как нацию только благодаря правам, которыми пользовались украинцы в Австро-Венгрии (Вісник Союзу визволення України, Відень — 1914, Ч.2, с.9). 24 октября 1914 г. турецкой прессой была опубликована декларация министра иностранных дел Турции Талаат-бея, одного из трех фактических руководителей страны, по украинскому вопросу. В ней утверждалось, что образование Украинского государства будет весомой услугой миру и человечности. Талаат-бей заявил, что Высокая Порта, так же, как и берлинский и венский кабинеты, признает необходимость освобождения Украины от российского господства. А после разгрома России османское правительство будет готово помочь украинскому народу создать независимое государство. СВУ же признавался как общенациональный представительный орган украинского народа, проживающего в российской Украине (Украинская государственность в XX веке. — К., 1996).

Кроме того, СВУ под руководством немецко-турецкого комитета должен был подготовить условия для создания украинского военного соединения, которое вместе с турецкими войсками высадилось бы на Кубани и в Северном Причерноморье, в районе Одессы, чтобы инициировать национально-освободительное движение украинского населения против гнета царской России. Но, «учитывая настроения большинства населения Кубани и Украины», это оказалось неосуществимым (Украинская государственность в XX веке. — К., 1996).

Но к концу декабря 1914 г. Австро-Венгрия несколько охладела к СВУ. Австрийцы проверили, как тратятся выделенные ими средства и обнаружили, мягко говоря, их нецелевое использование, а то и откровенное прикарманивание. В ходе этой проверки у главы СВУ Н. Зализняка было конфисковано около 500 тыс. крон. Он также не смог объяснить, куда делись еще 400 тыс. крон, дополнительно выделенных до ноября 1914 г. В итоге в январе 1915 г. СВУ сняли с австрийско-венгерского довольствия, и эта организация полностью перешла на содержание Германии, еще более тщательно следившей за расходованием средств (Сосновський М. Дмитро Донців. — Нью-Йорк, 1974, с.134).

Парвус и Украина

Уже не является секретом роль германских денег и международного авантюриста Парвуса в подготовке переворота в России. Но еще не стала предметом широкого обсуждения роль Парвуса в становлении некоторых украинских самостийнических партий.
Австрийский историк Элизабет Хереш обнаружила в архиве германского МИДа, около 20 тысяч документов, свидетельствующих о роли Германии в подготовке революции и стимулировании сепаратистских движений в Российской империи. На их основе она недавно издала в Германии книгу «Тайное дело Парвуса. Купленная революция» (переведена в 2003 г. на русский язык издательством ЭКСМО). Доктор Хереш опубликовала секретные телеграммы между дипломатами Германии и послами нейтральных стран — Швейцарии, Дании, Швеции. Она отыскала также меморандум, план подготовки России к революции, составленный самим Парвусом. Датирован он 9 марта 1915 года. Украине в нем отведен отдельный раздел.

8 января 1915 г. Парвус явился к германскому послу в Константинополе фон Вагенхейму со следующим заявлением: «Российская демократия может достигнуть своей цели только через окончательное свержение царизма и расчленение России на мелкие государства. С другой стороны, Германия не будет иметь полного успеха, если ей не удастся вызвать в России большую революцию. Но русская опасность для Германии не исчезнет и после войны до тех пор, пока Российское государство не будет расчленено на отдельные части». (Шуб Л., Ленин и Вильгельм II, с. 237.) Парвус, как видим, предлагал уничтожить историческую Россию, создав вместо нее конгломерат мелких государств.

Германское правительство заинтересовалось планом Парвуса и пригласило его в Берлин для беседы, куда он и прибыл 6 марта 1915 г. Немцы оказали Парвусу полное расположение. Он получил германский паспорт, а вслед за ним 2 млн. марок. Интересно, что стесненная ввиду войны на всех фронтах Германия деньги на организацию и поддержку сепаратистского движения в Украине, Финляндии, на Кавказе одолжила... у американских банкиров, которые, думаю, догадывались, для чего предназначались их деньги (Э. Саттон. Уолл-стрит и большевистская революция).

Сегодня странно подобное читать, но в листовке «Союза визволення України», выпущенной в 1914 г. в Константинополе, галицкими националистами Парвус и Ленин превозносятся как «найкращі марксистські голови» (Мельгунов С., Золотой немецкий ключ большевиков. — Париж, 1940, с.18).

Но Парвус «нарисовался» на украинской карте еще до начала такого «плодотворного» сотрудничества с германскими властями. В 1914 г. в Вене состоялось тайное совещание по украинским делам, на котором, кроме членов иностранного и военного министерств, присутствовали граф Бертхольд, митрополит Шептицкий и Парвус. Там были окончательно установлены предстоящие мероприятия после занятия Надднепрянской Украины австро-венгерской армией. План предстоящей деятельности Австрии в российской Украине, разработанный в деталях, с намеченными лицами для занятия административных должностей, был также найден в архиве Шептицкого.

«Аспид» Шептицкий

После вступления русской армии во Львов в подвале дворца Андрея Шептицкого был обнаружен его архив. В нем — аналитическая записка австрийскому императору Францу-Иосифу «О мерах по отторжению русской Украины от России». Этот документ был опубликован в газете «Общее Дело» в Петрограде 27 сентября 1917 г. Там, в частности, писалось: «Как только победоносная Австрийская армия вступит на территорию русской Украины, нам предстоит решить тройную задачу: военной, правовой и церковной организации края. Решение этих задач должно отчасти предшествовать какой бы то ни было мирной конференции не только для споспешествования деятельности нашей армии и ожидаемого восстания украинцев и для урегулирования этого восстания, но и для того, чтобы эти области во всяком случае возможно полнее отторгнуть от России и придать им характер области национальной, от России независимой, чуждой державе царей».

В духовном плане митрополит Шептицкий наставлял, что «украинцы — лишь орудие Божественного промысла, призванные вырвать христианский восток из клещей ереси (т. е. православия), водворить его в лоно Апостольского престола и европейского сообщества».

Когда русская армия заняла Львов в сентябре 1916 г., Шептицкий обратился к Николаю II с письмом, в котором пожелал «успехов Российской армии и воссоединения Галичины с Россией, за что трехмиллионное население Галичины с радостью приветствует российских солдат как своих братьев». Николай II начертал на письме лукавого владыки: «Аспид!»

Он проводил богослужения в честь победы «непобедимой немецкой армии» и фюрера, благословлял кровавых убийц батальона «Нахтигаль», солдат дивизии СС «Галичина», сотрудничал с вермахтом и немецкими спецслужбами.

23 сентября 1941 г. митрополит Шептицкий написал письмо Гитлеру. «Ваше превосходительство! Как глава УГКЦ я передаю Вашей Экселенции мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины — златоглавым городом на Днепре Киевом... Судьба нашего народа отныне отдана богом преимущественно в Ваши руки... Я буду молить бога о благословлении победы, которая станет гарантией длительного мира для Вашей Экселенции, германской армии и немецкой нации. С особым уважением Андрей граф Шептицкий, митрополит».

А 10 октября 1944 г. Шептицкий снова направил поздравительное письмо, но уже... Сталину: «Правителю СССР, Главнокомандующему и Великому маршалу непобедимой Красной Армии, Иосифу Виссарионовичу Сталину привет и поклон».
И такого человека УГКЦ хочет канонизировать?! Правда, ничего удивительного в этом нет. Канонизировал же из политических соображений ныне покойный Папа Иоанн Павел II хорватского архиепископа Алоизия Степинаца — человека, который во время Второй мировой войны поддержал уничтожение усташами сотен тысяч православных сербов, евреев и цыган. Иоанн Павел II сделал все возможное для того, чтобы стереть память о геноциде православных сербов в Хорватии. Тогда жестокость хорватов поразила даже главу СД и второго человека в СС Гейдриха, который писал своему шефу, рейхсфюреру СС Гиммлеру в 1942 г.: «Число славян, уничтоженных хорватами с применением самых садистских методов, составляет примерно 300 000. Из этого прямо следует, что напряженность в сербско-хорватских отношениях является в значительной степени проявлением борьбы Католической Церкви против Православной Церкви».

«Свіжий кривавий міт»

Сегодня украинские националисты всячески открещиваются от фашизма, заявляя, что не имеют с ним ничего общего. В апреле 1946 г. для того чтобы «соблюсти приличия» в отношениях с американцами и британцами, информационный отдел ОУН-М издал брошюру «ОУН у війні 1939—1945 рр.». Как «доказательство» своей непричастности к фашистской идеологии они приводят на стр. 20 отрывок из статьи одного из своих идеологов О. Ольжича (Кандыбы), напечатанный в «Обріях» еще в 1936 г. В этой брошюре они объясняют, что Ольжич, мол, «...брав український націоналізм не в площині зіставлення його з фашизмом і націонал-соціалізмом, а в площині протиставлення».

Этот отрывок стоит привести полностью, чтобы понять, что и в какой «площині» «противопоставляет» Ольжич: «Італійський фашизм надто легкою ціною перейшов до влади, не створивши кривавого, геройського міту (мифа. — Авт.). Німецький націонал-соціалізм так само занадто стратегічно опанував державу... Залишки дволикої облудної фрази і рутини ліберального світу надто супроводять шлях цих націй... Українська нація натомість єдина має свіжий кривавий міт... В цьому забезпека великого змагання для новонародженої української духовності, забезпека засвідчення чином і жертвами проголошеної віри».
Готовы ли сегодня украинские граждане стать «жертвами проголошеної віри» для такой «новонародженої української духовності» и жажды отдельных персонажей украинского политикума иметь «свіжий кривавий міт»?

Сегодня снова, как и сто лет назад, нас пытаются поделить на «справжніх українців» и «чужинців», «ініціативну меншість» и «биомассу», увлечь идеями жертвенности ради «кривавих мітів». Потому хочу напомнить слова из Евангелия: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Матф., XXIII, 27).

^Мирослава БЕРДНИК
Tags: донцов, национализм, украина, шептицкий
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo varjag_2007 сентябрь 14, 2015 14:01 71
Buy for 300 tokens
Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности знакомым и незнакомым френдам,…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 7 comments