varjag_2007 (varjag_2007) wrote,
varjag_2007
varjag_2007

Олесь Гончар про украинских националистов

[Spoiler (click to open)]
Історія знає чимало прикладів того, як носії фальшивих людиноненависницьких доктрин неминуче скочувались у болото виродження, деградації, з «борців за ідею» перетворювались у звичайних бандитів, катів, убивць, заплямованих незліченними злочинами перед споїм народом і людством. Піна мюнхенських пивниць і отими національно-спокусливими гаслами, від яких п'яніли бюргери та крамарі, з часом розлилася ріками крові по країнах Європи, кінчилась фабриками смерті, попелом крематоріїв, злочинами нечуваних до того масштабів. Такий був фашизм німецький, і його коротку історію в усій огидній потворності повторили фашисти українські, що прибрали собі ім'я українських націоналістів.

З самого початку український буржуазний націоналізм устами своєї зломовної еліти, зачманілої від чаду націоналістичної маячні, відкинув те найсвятіше, що несли своєму народові кращі уми української нації — Шевченко, Франко, Леся Українка, які виховували покоління українців в дусі революційної людяності, демократизму, в дусі поваги до інших народів та інтернаціональної солідарності з ними. Творчість світочів української культури, висока їхня мисль виростала на грунті духовного життя самого народу, що завжди був дужий чуттям волелюбності й справедливості, народу, що спільно і братніми народами під ленінським стягом вийшов на барикади Жовтня, щоб вибороти собі вільні простори для розвитку, і вже в нашу епоху перед цілим світом уславив себе красою творчості, титанічним розмахом бу-дівничої праці в ім'я комунізму. Світло мислі Шевченкової, силу думки Франкової тупоголовий націоналізм проміняв на расистську в ніцшеанському дусі маячню, знайшов собі наставників серед слинявих берлінських «юбер-меншів», і не дивно, що ця дорога — дорога національної ганьби і зради тільки й привела туди, куди могла при¬вести відщепенців: в ліси, в звірині лігвища, в розбій, де жертвами лісових пагубців-вовкунів ставали навіть немовлята.

Це вони, що проходили вишкіл душогубства під орудою гітлерівських головорізів, вчиняли дикі розправи над львівською інтелігенцією, виловлювали на шляхах та полях радянських військовополонених та заганяли їх в концтабори; це вони допомагали вигублювати цвіт нашого народу, пакуючи в ешелони українську молодь, сотнями тисяч вивозячи з України юнаків та дівчат на каторгу до рейху. Засліплені люттю до радянських людей, чужерідні й чужі своєму народові, вони вирізували ночами цілі родини активістів, палили хати, на очах у матерів кидали їхніх дітей у криниці... І ці душогубники, що стількох замордували, навчившись кривавого ремесла у своїх фашистських протекторів, це вони ще розбалакують про Україну, про свою належність до українського народу?

"Людської крові не змити"/ Книга фактів, К., 1970 р.ПЕРЕВОД:

История знает немало примеров того, как носители фальшивых человеконенавистнических доктрин неизбежно скатывались в болото вырождения, деградации, из «борцов за идею» превращались в обычных бандитов, палачей, убийц, запятнанных бесчисленными преступлениями перед споїм народом и человечеством. Пена мюнхенских пивных и теми национально-соблазнительными лозунгами, от которых пьянели бюргеры и лавочники, со временем разлилась реками крови по странам Европы, закончилась фабриками смерти, пеплом крематориев, преступлениями невиданных до того масштабов. Такой был немецкий фашизм, и его краткую историю во всей отвратительной уродства повторили фашисты украинские, которые убрали себе имя украинских националистов.

С самого начала украинский буржуазный национализм устами своей зломовної элиты, зачманілої от угара националистической бредятины, отверг то самое святое, что несли своему народу лучшие умы украинской нации — Шевченко, Франко, Леся Украинка, которые воспитывали поколения украинцев в духе революционной человечности, демократизма, в духе уважения к другим народам и интернациональной солидарности с ними. Творчество светочей украинской культуры, высокое их мысль вырастала на почве духовной жизни самого народа, что всегда был сильный чувством свободолюбия и справедливости, народа, совместно и братскими народами под ленинским знаменем вышел на баррикады Октября, чтобы завоевать себе свободные пространства для развития, и уже в нашу эпоху перед целым миром прославил себя красотой творчества, титаническим размахом бу-дівничої труда во имя коммунизма. Свет мысли Шевченко, силу мысли Франко тупица национализм променял на расистскую в ніцшеанському духе бред, нашел себе наставников среди слюнявых берлинских «юбер-меншів», и не удивительно, что эта дорога — дорога национального позора и измены только и привела туда, куда могла привести отщепенцев: в леса, в звериные логова, в разбой, где жертвами лесных пагубців-оборотней становились даже младенцы.

Это они, что проходили подготовку убийства под руководством гитлеровских головорезов, совершали дикие расправы над львовской интеллигенцией, вылавливали на дорогах и полях советских военнопленных и загоняли их в концлагеря, это они помогали вигублювати цвет нашего народа, пакуя в эшелоны украинскую молодежь, сотнями тысяч вывозя с Украины юношей и девушек на каторгу в германию. Ослепленные яростью советских людей, инородные и чужие своему народу, они вырезали по ночам целые семьи активистов, жгли хаты, на глазах у матерей бросали их детей в колодцы... И эти душогубники, что стольких убили, научившись кровавого ремесла в своих фашистских протекторов, это они еще розбалакують об Украине, о своей принадлежности к украинскому народу?

"Людської крові не змити"/ Книга фактів, К., 1970 р.

Tags: национализм
Subscribe
promo varjag_2007 september 14, 2015 14:01 71
Buy for 300 tokens
Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности знакомым и незнакомым френдам,…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments